ارگ بم

ارگ بم

سازه

سازه

معرفی:

دستگاه میز لرزان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با برنامه ریزی مرکز تحقیقات سازه و زلزله و با استفاده از تجربیات متخصصان داخلی طراحی و اجرا شده است. کشورهای پیشرفته ای همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، چین و کره در حال حاضر دارای تکنولوژی ساخت میز لرزان می باشند. میز لرزان دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک درجه آزادی بوده و سرعت آن 300 میلیمتر بر ثانیه است. ابعاد این میز 5/2 در 4 متر است. و دو نوع بارگذاری هارمونیک و زلزله را شبیه سازی می کند. حداکثر وزنی که این دستگاه می تواند تحمل کند 15 تن بوده و حداکثر شتابی که این دستگاه می تواند تولید کند g 5/1 می باشد. از سوی دیگر حداکثر تغییر مکانی که به این سیستم می تواند وارد شود 250 میلیمتر است. این دستگاه دارای دو موتور محرکه بوده که هر کدام سرعتی معادل 150 میلیمتر بر ثانیه را می توانند ایجاد کنند و دستگاه این قابلیت را دارد که به صورت تک یا دو موتوره سرعت را در سیستم شبیه سازی کند. همچنین بارهای تناوبی نیز با این سیستم مدل سازی می شود و تطابق لازم بین امواج ورودی و امواج تولید شده وجود دارد. همچنین طیف فوریة این امواج بیانگر دقت لازم و دستیابی به فرکانس مورد نظر است. این دستگاه قابلیت آن را دارد که انواع سازه ها بر روی آن، با توجه به محدودیت وزن و موج تولید شده،  قرار گیرد و مورد سنجش واقع شود. لازم به ذکر است که امواج ورودی به صورت تغییر مکان باید به سیستم وارد شود. همچنین تایید فرکانس های وارد شده با توجه به طیف فوریة موج قابل انجام است. برای قرار گرفتن مدل بر روی میز لرزان جراثقال مناسبی در نظر گرفته شده است.

خدماتی که در این مرکز برای تست های متنوع در نظر گرفته شده شامل موارد پیش رو است:

1-     مدلسازی عددی و طراحی و ساخت نمونه ها.

2-    انجام آزمایش روی میز لرزان و ارائة گزارش عملکرد مدل.

3-    طراحی سیستم ابزاربندی و تامین تجهیزات لازم از جمله کرنش سنج، شتاب سنج، LVDT و دیتا لاگر.

به علاوه این مرکز در هر گامی از تست می تواند به یاری فرد آزمایش کننده آمده و انجام تست ها را تسهیل نماید. این سیستم دارای شتاب سنج بوده و کاربر می تواند شتاب وارد شده به سیستم را با توجه به موج وارد شده تعیین نماید. از انجا که برخی امواج زلزله نیاز به اصلاحاتی برای بار ورودی دارد این مجموعه می تواند در این امر نیز به فرد تست کننده کمک نماید.

مرکز آماده است در هر سطحی از موارد فوق همکاری لازم را با درخواست کنندگان به عمل آورد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر یا درخواست انجام آزمایش با سایت http://serc.aut.ac.ir یا تلفن 64545537 تماس حاصل نمایند.

مرکز تحقیقات سازه و زلزله